Rocket 3D for lengre avstander - 1 1/4" 3D Keramik

12.690 kr
Varenummer: 1154K

Dyse fra USB Düsen


Kanalerengjøringsdyse for syklisk rengjøring. 

2 spylevinkler med 15 ° og 25 °,

i kombinasjon med det velprøvde 3D-vannføringssystemet

sørger for de beste rengjøringsresultatene og høy trekkraft.