Rocket 3D 100 G 3/4" 350L/205b

8.040 kr
Varenummer: 1158K

Dyse fra USB Düsen


Kanalerengjøringsdyse for syklisk rengjøring. 

2 spylevinkler med 15 ° og 25 °,

i kombinasjon med det velprøvde 3D-vannføringssystemet

sørger for de beste rengjøringsresultatene og høy trekkraft.