Combinator 3D 15/25gr 120 G 1 1/4" 2 jetnivåer med 15 ° og 25 °

14.775 kr
Varenummer: 1182K

Dyse fra USB Düsen


1182 G 1 1/4” ab 350 300 – 1000 120 x 200 10,5 12 x G 1/4″
1186 G 1” ab 300 250 – 800 110 x 180 8,0 10 x G 1/4″
1187 G 1” ab 250 200 – 500 100 x 155 5,5 8 x G 1/4″
1188 G 3/4” ab 100 200 – 500 100 x  155 5,5 8 x G 1/4″


Kanalerengjøringsdyse for syklisk rengjøring. 2 jetnivåer med 15 ° og 25 ° i kombinasjon med det velprøvde 3D-vannføringssystemet sørger for de beste rengjøringsresultatene og høy trekkraft.