Rocket 3D 110 G 1"

9.720 kr
Varenummer: 1156K

Dyse fra USB Düsen


Kanalerengjøringsdyse for syklisk rengjøring. 

2 spylevinkler med 15 ° og 25 °,

i kombinasjon med det velprøvde 3D-vannføringssystemet

sørger for de beste rengjøringsresultatene og høy trekkraft.