Channel cleaning 1/2"

0 kr
Varenummer: 1290.usb

Dyse fra USB Düsen


Kanalrengjøringsdyse for rengjøring av delvis,

eller helt åpne dreneringsrør. Med 3D vannføringssystem

for høyest trekkraft og beste rengjøringsresultater.